1- og 5 års eftersyn

I denne sag har Arkitektfirmaet Plysen Design været bygherren behjælpelig med at registrere hele ejendommen. Sagen var den at der ikke fandtes nogen tegninger over huset. Hverken plantegning eller facadetegninger. Da bygherren så havde ombygget og renoveret huset forlangte myndighederne tegninger over huset for at kunne godkende ændret anvendelse af bygningerne.

Dvs. vi har opmålt bygning udvendig såvel som indvendig og udført de nødvendige tekniske tegninger som myndighederne forlangte.

Arkitektfirmaet Plysen Design har foretaget adskillige 1- og 5 års eftersyn især for de andelsboligforeninger vi også har været med til at opføre.

1- og 5 års eftersynet udføres på baggrund af et kontraktgrundlag med en af følgende betingelser:

- AB forbruger (Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere)
- AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed)
- ABT 93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise)

Der foretages en gennemgang af byggeriet, hvorefter der udfærdiges en rapport til entreprenørerne med evt. fejl og mangler som skal afhjælpes inden entreprenørernes garantier kan nedskrives.
I fald entreprenørerne i mellemtiden er gået konkurs eller nægter at afhjælpe manglerne, gøres der brug af den stillede sikkerhed, som er 10 % af entreprisesummen indtil 1 års gennemgang og 2 % indtil 5 års gennemgangen.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610