PROJEKTER / Design info / Oversigt Design / Wire & Flower
Wire & Flower

Wire & Flower

Som beskrevet i et andet design (Garden High) er Wire & Flower et tørrestativ som har multifunktion.

Multifunktionen består i at der opstilles espalier i bedet som 2 funktioner. Dels anvendes det som espalier for afgrøder der kan sno sig i nettet, og dels har det funktion som tørresnor med de gummebelagte stålwire der er spændt mellem de 3 espalier.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610