PROJEKTER / Byggerådgivning info / Oversigt byggerrådgivning / Byggetilladelse & tilsyn - landbrug

Byggetilladelse & tilsyn - landbrug

I forbindelse med nye regler for svineproduktion i Danmark skal de eksisterende svineproduktioner udvides således der bliver mere plads til grisene. En såkaldt velfærdsudvidelse som skal være udført inden 2013.

Vi har i denne sag hjulpet bygherren med at få den nødvendige byggetilladelse fra myndighederne, samt ydet rådgivning i forbindelse med brandkrav som byggetilladelse var betinget af.

Endvidere har en kautionist betinget byggeriet med at der skal afholdes byggetilsyn med byggeriet af en byggesagkyndig. Dette varetager vi naturligvis også, og udarbejder den nødvendige dokumentation.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610