Villa Lund

Louise & Flemming havde længe gået med boligtanker. Parret havde idéer lige fra bybolig til en gård med landidyl. Den idé der tilgodeså parrets fællesinteresser bedst, gik ud på at selv at opfører et hus i udkanten af Varde by. Her havde parret erhvervet sig en attraktiv og ugeneret grund i nærheden af den naturrige Varde å.
Arkitektfirmaet Plysen Design har hjulpet parret med realisere deres egne planskitser om til et konstruktionsrealistisk skitseforslag med facader og situationsforslag, så husprojektet blev tilrettet grunden. Herudover er huset blevet projekteret, med alt hvad dertil hører og ansøgt ved myndighederne.
Byggestilen er klassisk ældre muret patriciavilla med bl.a. muret gesimse, pilaster, sprossede vinduer, halvvalm med opskalket tagfod og højt til loft.
Projektet forventes afsluttet primo 2015
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610