PROJEKTER / Erhvervsbyggeri info / Oversigt erhvervsbyggeri / Ny maskinhal II- Lindholm Maskinstation

Ny maskinhal 2012

Endnu en ny maskinhal til Lindholm Maskinstation. I takt med den øgede efterspørgsel på flere maskiner til maskinstationen opføres endnu en ny maskinhal på 1.845 m²

Arkitektfirmaet Plysen Design, har hjulpet med myndighedsprojektet på denne sag. Herunder håndtering af de brandkrav som blev stillet fra Tønder Brandvæsen.

Hallen forventes færdig ultimo dec. 2012.

Fakta

Udført:           2012
Størrelse:       1.845 m²
Beliggenhed:   Allerup Nord 8
Bygherre: Lindholm Maskinstation

Ingeniør:  
Arkitekt: Plysen Design ApS 

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610