Projektet BLEGEN, som er beliggende ved Tønders bypark, består af 18 lejligheder på henholdsvis 71, 97 og 101 m² fordelt på 3 etager. Bygningen er opdelt i 2 sektioner, som hver har en trappeopgang og en elevator.

Byggestilen har taget udgangspunkt i kendte, solide og traditionelle konstruktioner, med blank muret facade i rose-rødlige blødstrøgne teglsten med gesims. For at give bygningen variation i stil med det omkringliggende byggeri er hvert 7. murskifte trukket tilbage under vinduerne. Midterlejlighederne mod parken er også placeret med et fremspring for at give variation i facaden. Tagkonstruktionen er udført som saddeltag.

For at bryde facaderne er der på indgangssiden store glaspartier ved indgangene/ trappeopgangene. Glaspartierne går fra gulv til loft og bringer derved lyset ind i trappesektionerne. På facadesiden mod parken er lejlighederne på. 1. og 2. sal forsynet med altaner og i stueplanen er der små terrasser, som giver mulighed for at komme tættere på parken og nyde den flotte natur.

Fakta

Beliggenhed: Blegen 6 - Tønder
Bygherre: Boll & Schmidt A/S
Arkitekt: Plysen Design ApS 

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610