PROJEKTER / Byggerådgivning info
information om byggerådgivning

Med udgangspunkt i 10 års erfaring i byggeriet og en grunduddannelse som bygningskonstruktør er vi hos Arkitektfirmaet Plysen Design godt rustet til at hjælpe dig.

Indehaver Peter Møller-Plysen er beskikket som byggesagkyndig af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2012. Alene dette kræver strenge optagelseskrav af Ministeriet.

Læs mere på www.femsek.dk

I vores oversigt kan du finde eksempler på nogle af de sager vi løst, udover direkte projektering af de byggerier vi har i vores referencer. Derudover kan du se vores kompetencer under ”om” 
 

Oversigt byggerådgivning

oversigt byggerådgivning
 
 
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610