PROJEKTER / Ombygning info / Oversigt ombygning / Grimstrupvej 137

Grimstrupvej 137 – tilbygning

Efter et generationsskifte ved vognmandsforretningen med tilhørende grusgrav ved Krokroen, har de nye ejer også erhvervet sig den tilhørende ejendom som tidligere har været udlejet. De nye ejer havde behov for mere plads og bedre udnyttelse af 1. salen på huset. Ønsket var en tilbygning til huset der udover skulle overholde de gældende isoleringskrav også skulle tilpasses den eksisterende byggestil.
Dette har Arkitektfirmaet Plysen Design har hjulpet de nye ejere med, i form af skitseforslag, projektering og myndighedshedsansøgning. Projektet forventes afsluttet medio 2014.
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610