OM / Pris
Elastik i metermål

Pris - Kan man få elastik i metermål?

Det store spørgsmål i denne branche på Vestkysten er: Hvad koster det?

Spørgsmålet er forståeligt, og derfor kan vi indlede med at det indledende møde er GRATIS!
På det indledende møde drøftes opgavens omfang. Nogle opgaver kan begrænses til et skitseforslag hvor idéen bliver visuel for kunden.
Andre opgaver kan omfatte flere udkast af skitseforslaget, detailprojektering af hele projektet, kontakt med myndigheder, indhentning af tilbud og senere tilsyn med byggeriet.
(læs fx mere om procedurer for privatbyggeri)

Når omfanget af opgaven er drøftet ud fra kundens ønsker, analyserer vi det nødvendige tidsforbrug til at løse opgaven og giver hermed et skriftligt tilbud til kunden.
I tilbuddet fremgår det nøjagtigt hvad der er med, og hvilke forudsætninger opgaven udføres efter. Som standard for alle vores arkitektopgaver er:
ABR89 – Almindelige bestemmelser for teknisk Rådgivning & Bistand

Der er i tilbudsfasen ambitionen om at begrænse tidsforbruget til det nødvendige, og det kommer kunden til gode økonomisk.

Ansvar & Honorar
Plysen Design ApS har en professionel rådgiveransvarsforsikring på de opgaver hvor ABR89 er aftalegrundlaget. Den forsikring dækker al vores rådgivning i 5 år, fra kontraktens datering.
Dækningssummen er på kr. 2,5 mio. for tingskader og kr. 12,5 mio. for personskade.

Den lovpligtige forsikringspræmie sammen med de IT-programmer & udstyr vi anvender for opgavens løsning udgør vores honorarsats.
Da firmaet ikke har væsentlige udgifter til dyre lokaler og omkostningstung administration med mange ansatte, gør det os særdeles konkurrencedygtige på arkitekthonoraret.
Det er det vi kalder fair pris.

No cure, no pay

Vores politik på ”no cure, no pay” vurderes individuelt fra opgave til opgave.
Det er dog selvsigende at der skal være en væsentlig begrundelse for at anvende denne honorarmetode som skal forelægges, risiko- og chance vurderes og respekteres.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610