PROJEKTER / Byggerådgivning info / Oversigt byggerrådgivning / Nørlundvej Syn og Skøn

Syn & Skøn Nørlundvej - Esbjerg

Bygherren i denne sag har brugt Arkitektfirmaet Plysen Design i forbindelse med en intern syn- & skøns sag på en murerentreprise. I det øvrige entreprenører havde gjort bygherren opmærksom på at deres mureværk ikke var som det skulle være, kontaktede bygherre os for en nærmere besigtigelse.

Dette viste sig også at være god grund til.

Arkitektfirmaet Plysen Design har foretaget et gennemgående syn af det opførte murværk og herefter udarbejdet en synrapport som bygherre kan bruge som grundlag sagens videre forløb.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610