PROJEKTER / Erhvervsbyggeri info / Oversigt erhvervsbyggeri / Billum Kro - Billum

Ombygning af Billum kro

Med ny forpagter på Billum Kro i 2011, skal der udføres ombygninger der er tilpasset de nye forpagterne ønsker & behov om at kunne tilbyde deres kunder mulighed for afholdelse af konferencer i større forsamlingslokaler.
Arkitektfirmaet Plysen Design har i samarbejde med Tømrer & vinduescenter Esbjerg, hjulpet bygherren med myndighedsprojekt på ombygningen der omfatter en helt ny 1. sal på en af kroens fløje, samt ombygning i stueetagen til fremtidige aktivitetsrum med bl.a. fitnessrum og internetcafe.

Fakta

Udført:      2011        
Beliggenhed:   Vesterhavsvej 25 - Billum
Bygherre: Billum Kro

Arkitekt: Plysen Design ApS 
Entreprenør: Tømrer & Vindues Center Esbjerg 

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610