TYPEHUS RÅDGIVNING / Information om fase 2

Information om fase 2

Her har kunden taget beslutningen om hvilket typehusfirma, de gerne vil have til at bygge deres hus.
Dog har kunden ikke underskrevet den endelige kontrakt endnu.

Det er meget vigtigt at kunden ikke har underskrevet en bindende kontrakt, idet forhandlingsgrundlaget er afsluttet ved en ubetinget underskrift.  

Denne fase er essentiel, især for økonomien i projektet.  

Det er her alle faldgrupper, hvor der kan ligge noget ”skjult økonomi”, skal afklares. Eventuelle priser på tilvalg skal justeres således, at kunden får et seriøst forhandlingsgrundlag inden den endelig underskrift sættes på kontrakten.

Det kræver nemlig byggefaglig indsigt samt huspris erfaring at afklare de faldgrupper, der kan være.
Det kan være priser på de tilvalg kunden typisk foretager. Men det kan også være de byggetekniske termer, der anvendes i tilbudsmaterialet, der kan give ugennemskuelige økonomiske konsekvenser.    

Vi ved nemlig hvordan et byggeri er skruet sammen, og hvad der er rimeligt at forlange for de tilvalg kunden gør.

Hidtil har det været i denne fase, vores kunder har opnået en besparelse, der har dækket langt mere end vores honorar som eksterne byggerådgiver.

Vores ydelser som normalt er indeholdt i Fase 2 er:

Kontrol af overensstemmelse mellem kontrakter og projektmateriale til byggeriet.

  • Kontrol af skitsetegninger og beskrivelse
  • Vurdering af geoteknisk rapport (hvis denne er udført)
  • Udarbejdelse af jeres forhandlingsgrundlag overfor typehusfirmaet
  • Herunder kommentar til evt. mangler i kontrakt og projektmateriale samt særlige OBS punkter
  • Bygherremøde hvorpå I får forklaring & rådgivning på jeres byggesag af en uvildig byggesagkyndig
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610