PROJEKTER / Ombygning info / Oversigt ombygning / Bevaringsværdigt sommerhus 1904 - Rømø

Bevaringsværdigt sommerhus - Lakolk Rømø

Sommerhuset “Sunset” er kortlagt jf. lokalplan nr. 705 som bevaringsværdigt hus. Huset er opført i år 1900 i nationalromantisk stilart med saddeltag og træbeklædning. Meget af bygningens hovedstruktur er intakt og de originale bygningsdele er velbevarede.
Udover et kort oprids af udseende og skitse af stueplan, er huset registreret i lokalplanens SAVE Bygningsregistreringsskema

 Renoveringen og tilbygning består hovedsageligt af:

- Nedrivning af eksis. toiletskur ved østsiden
- Tilbygning af nyt bad og redskabsrum i stil med det eksisterende.
- Renovering af tagbeklædning og tilbageføring af beklædning til original stil med tagpap lagt som Icopal Shingels.
- Opførelse af træterrasse med rækværk i orig. stil
- Lægning af fliseterrasse mod syd-øst.

Ny tilbygning isoleres indvendigt i gang og baderum, og
opføres konstruktionsmæssigt jf. BRS- 98.

 

Fakta

         
Beliggenhed: Lakolk 122
Bygherre: Lilly & Christian Riggelsen 

Arkitekt: Plysen Design ApS 

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610