PROJEKTER / Erhvervsbyggeri info / Oversigt erhvervsbyggeri / Fraflytningsrapport DOGIS vs. Drillquip

Fraflytningsrapport DOGIS vs. Drillquip

I forbindelse med fraflytning fra et større erhvervslejemål ejet af DOGIS, hvor en leverandør til offshore industrien har haft virksomhed, har Arkitektfirmaet Plysen Design forestået at udfører en fraflytningsrapport, hvor opgaven bl.a. indebar en registrering og optegningen af ejendommen, skadesopgørelse på alt indvendig og udvendig arealer og en prissætning på reetablering af lejemålet som det forefandtes ved indflytningen.
Herudover er der fortaget forureningsprøver på udvendig og indvendige arealer.
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610