PROJEKTER / Ombygning info / Oversigt ombygning / Bytoften Hjerting

Ombygning - Bytoften Hjerting

Beliggende i Hjertings mindre industriområde ved Bytoften, ligger der et par erhvervsejendomme opført i 90´erne. Ejendommene har en varieret indretning afhængig af den type erhverv der drives. Bygherren har i forbindelse med erhvervelsen af en af bygningerne, ønsket et forslag med kontorindretning og anvendelse af et uudnyttet tagrum som tidligere er anvendt til lager.
Dette har Arkitektfirmaet Plysen Design hjulpet bygherren med. Projektet forventes igangsat i 2015/16
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610