PROJEKTER / Byggerådgivning info / Oversigt byggerrådgivning / Byggesagkyndig ifb. ejerskiftesag

Ejerskiftesag

I denne sag har Arkitektfirmaet Plysen Design været bygherren behjælpelig med rådgivning i forbindelse med en ejerskiftesag. Bygherren har overtaget et forholdsvis nyt hus fra 2006 med adskillige fejl og mangler, mange af kritisk karakter.

En ting er at man har tegnet en ejerskifteforsikring på basis af en tilstandsrapport. Men at få forsikringen til at acceptere at der er tale om en mangel, skader eller fejl er en lang og sej kamp, især for bygherrer som ikke alliere sig med en professionel bygherrerådgiver.

Man skal huske på, at selv om ejerskifteforsikringen får en syn & skønsmand ud for at vurdere skaderne, er vedkommende ikke uvildig, men arbejder i forsikringens interesse.

Vi har hjulpet med at gennemgå byggeriet, belyse de fejl og mangler som ejendommen er behæftet med. Herpå er der udført en rapport med henvisning til lovtekst og anvisninger for at føre bevismateriale over for ejerskifteforsikringen.
Ved afhjælpning af manglerne, har vi også været behjælpelig med vejledning om konstruktionernes sammensætning.

Ejerskiftesagen har verseret i 2 år og er ultimo 2012 ikke afsluttet endnu.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610