PROJEKTER / Byggerådgivning info / Oversigt byggerrådgivning / Lokalplan for Allerup Nord

Ny lokalplan for Lindholm Maskinstation

Lindholm Maskinstation i Allerup er en af de største maskinstationer i Sønderjylland.
Det sidste årti har maskinstationen udvidet deres maskinpark i takt med øget efterspørgsel.
Plysen Design har udført flere rådgivningsopgaver for maskinstationens indehaver Flemming Hansen.

Herunder ombygning af stuehus, ny maskin-/kalkhal i 2005, energioptimering af eksisterende haller 2011, ombygning af personalebygning 2012/13 og ny maskinhal 2012/13.

Udbygningen på maskinstationens arealer har ved de kommunale myndigheder udløst, at der skal laves en ny lokalplan gældende for området, således at man sikrer fremtidige byggeri uden at ansøge landzonetilladelse hver gang.

Fakta

Udført:         2013  
Størrelse:       
Beliggenhed:   Allerup Nord 8 - Toftlund
Bygherre:       Flemming Hansen

www.lindholmmaskinstation.dk

Arkitekt: Plysen Design ApS 

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610