TYPEHUS RÅDGIVNING / Information om fase 3

Information om fase 3

Her har kunden fået underskrevet en kontrakt med typehusfirmaet og prisen er nu fastsat.

Nu skal byggeriet opføres.

For at sikre sig at byggeriet bliver opført korrekt, kan det være en god idé, at have en uvildig byggesagkyndig til at kvalitetssikre byggeriets under opførelse. Dette sikre kunden, at alle husets konstruktioner er opført korrekt og overholder den aftalte kvalitet. 

Vores erfaring viser, at dette ikke altid er en selvfølge!

En anden situation er, hvor der skal tages økonomisk stilling, i fald der evt. er uoverensstemmelser mellem typehusfirmaet og de underentreprenører, de har valgt til at opføre huset.
Dette kunne være grundet en montagefejl eller en forkert konstruktionsløsning.  
Her kan det også være en god idé, at én uvildig som ikke er økonomisk involveret, ser på sagen byggeteknisk og tager kundens parti.

Vores ydelser som normalt er indeholdt i Fase 3 er:

  • Udarbejdelse af tilsynsplan med kontrolpunkter (for hele byggeperioden frem til aflevering)
  • Alm. byggefagligt tilsyn 1‐2 gange hver 14 dag*
  • Byggeriet kvalitetssikres i form af fotodokumentation & tilsynsnotat efter hvert tilsyn
  • Kontakt til bygherre eller direkte til entreprenøren, i fald der er uoverensstemmelser. (alt økonmisk stillingstagen er via bygherren)
  • Slutkontrol af byggeriet før aflevering
  • Udarbejdelse af intern afleveringsprotokol med evt. fejl og mangler
    (disse skulle helst være minimale, idet der er holdt løbende kontrol)
     

Det der står med ”småt” skal forklares ”STORT”

*Tilsyn udføres efter en udarbejdet tilsynsplan, og intensiviteten af tilsynene afhænger af hvilke aktiviteter, der er igangværende.
Der anslås en byggetid på ca. 5 måneder, og dermed er der afsat 10 byggetilsyn af 1 times varighed efterfulgt af tilsynsnotat bilagt med fotodokumentation.
 
I fald jeres byggegrund ligger uden for Esbjerg området, er der køretids-tillæg + antal km
(fra vores kontoradresse til byggegrunden) efter statens gældende takst 
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610