Annisse Nord

Thorsbakken i Annisse Nord består af 29 boliger i alt, som er disponeret ud over et grundareal på ca. 1,8 ha.

Ideen bag boligbebyggelsen er at skabe de optimale rammer for både yngre og ældre mennesker. Boligerne er opføres i 1 og 1½ plan som ældreegnede boliger og udformes som klyngehuse. Intentionen er, at bebyggelsen forholder sig til sin placering på grænsen mellem det tæt bebyggede område og det åbne land, ved at husene er disponeret som en samlet og åben bebyggelse omkring et fælles grønt "haverum", med mange udkigslinier til den grønne zone, som omgiver bebyggelsen og kobler derved hele området sammen.

Det naturlige kuperede terræn er udgangspunktet for husenes placering.
Boligerne har alle udsyn til det indre fælles grønne område.

Projektet er stadig under udvikling og kan ændre karakter/udseende.

Fakta

29 boliger fordelt på 
80 m², 107 m² og 134 m² 

Beliggenhed: Alnnisse Nord (nord Sjælland)

Bygherre: Boll & Schmidt A/S
Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S
Arkitekt: Plysen Design ApS 

Link: www.thorsmosevej.dk 

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610