PROJEKTER / Ombygning info / Oversigt ombygning / Kirkegade 95 – ombygning

Kirkegade 95 – ombygning

Parret Lis & Steen har en ældre murmestervilla i Esbjergs centrum. Huset er fra 1940´erne og er et godt og solidt hus. Huset står over for en større renovering og ombygning for dels at kunne opfylde husest alm. vedligehold men også familiens ændret behov for mere plads og bad i kælderplan.
Investeringen i at realisere de ønsket behov kontra at starte forfra med et nyt hus har også været med i overvejelserne. Men når man er glad for husets beliggenhed og man trives med omgivelserne, så faldt valgte på den store renovering og ombygning af huset.
Huset får udgravet hele kælderen, med nyt isoleret gulv med gulvvarme, nyt badeværelse, samtlige tekniske installationer herunder kloak, vand, varme og el udskiftet. Ny muret og isoleret værkstedsbygning og redskabssrum, nye trappeskakt til kælder, rækværker og trappe til køkken i stueplan. Hele den udvendig facade renoveres, hvor hulmuren isoleres, vinduer/døre udskiftes-, og mørtelfugerne udskiftes med nye.
Arkitektfirmaet Plysen Design står for totalrådgivning på byggesagen, dvs. alt fra idéskitse til projektering af byggeriets, udbudsmateriale, indhentning af tilbud i fagentreprise, kontrahering, planlægning og byggeledelse frem til aflevering. Disse er blot nogle af emner der indgår i totalrådgivningen. For nærmere info. kontakt os venligst.
Projektet forventes afsluttet ultimo 2014
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610