PROJEKTER / Boligbyggeri info / Oversigt boligbyggeri / Midterpirierene Nyborg

Midterpiererne i Nyborg

Midterpiererne i Nyborg er et projekt som oprindelig startede som et afsluttende eksamensprojekt for Peter Plysen, bygningskonstruktøruddannelsen i Esbjerg.

Projektet fik dog en reel bygherre, som var interesseret i at opføre det i fald der blev givet tilladelse fra Nyborg Kommune og at jorden kunne købes af DSB, som tidligere havde brugt piererne til af- og pålæsning af vogntog, som skulle med storebæltsfærgerne til Sjælland.

Projektet var blevet godkendt af Nyborg Kommunes tekniske forvaltning til at kunne opføres som 32 boliger fordelt i de 4 etager iht. den på daværende tidspunkt gældende lokalplan.

DSB havde dog efterfølgende ændret strategi, til at lave en ny masterplan på hele det havneområde som de var i besiddelse af. Dette bevirkede at projektet nu var udvidet fra 32 boliger til min. 105 boliger i et større areal som ikke kunne sælges stykvis.

Herefter sprang bygherren forståelig nok fra.

Fakta

32 boliger 

Beliggenhed: Midterpiererne Nyborg
Opført:

Bygherre: Boll & Schmidt A/S
Arkitekt: Plysen Design ApS 

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610