PROJEKTER / Byggerådgivning info / Oversigt byggerrådgivning / Byggetillaldelse - landbrug

Byggetillaldelse - landbrug

I forbindelse med nye regler for svineproduktion i Danmark skal de eksisterende svineproduktioner udvides således der bliver mere plads til grisene. En såkaldt velfærdsudvidelse som skal være udført inden 2013.

Vi har i denne sag hjulpet bygherren med at få den nødvendige byggetilladelse fra myndighederne, samt ydet rådgivning i forbindelse med brandkrav som byggetilladelse var betinget af.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610