PROJEKTER / Byggerådgivning info / Oversigt byggerrådgivning / Byggesagkyndig ifb. mur & tag

Byggesagkyndig ifb. mur & tag

I denne sag har Arkitektfirmaet Plysen Design været en ejerboligforening behjælpelig med en gennemgang af ejendommens tagkonstruktion og udvendige facader.

Da der er synlige skader på ejendommens tag og facader, har ejerboligforeningen indkaldt os til en uvildig vurdering af skadernes omfang, så foreningen ud fra vores gennemgang og rapport, kan vurdere om ejendommen står over for en større vedligeholdelsesudgift eller blot mindre reparationer.

Da ejerboligforening består af flere ejere i ejendommen, har det været en god idé at få en uvildig byggesagkyndig til at vurdere omfanget således beslutningerne kan tages på et professionelt grundlag.

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610