Brandskade Plutovej 11 - Alslev Nord

I forbindelse med en brandskade i et parcelhus, er Arkitektfirmaet Plysen Design blevet udvalgt af Gjensidige Forsikring til at udføre udbudsmateriale til licitation for at genopføre huset.

Der er således udarbejdet det nødvendige tegningsmateriale samt beskrivelse med omfang af diverse entrepriser for udbedring af skaderne. Derefter har vi afholdt licitation på opgaven og kontraheret med den entreprenør der vandt licitationen.

Under udbedringerne står vi som bygherren rådgiver.

Fakta
 
Bygherre: Boll & Schmidt A/S
Forsikring: Gjensidige
Entreprenør: MUFF BYG A/S

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610