PROJEKTER / Byggerådgivning info / Oversigt byggerrådgivning / Huskøb med Huscompagniet

Huskøb med Huscompagniet

Familien Skov Nielsen bestående af Gitte & Jesper samt deres 2 børn Emil og Maja, har besluttet sig for at bygge nyt hus på Jacob Sørensens Vej 21 i Esbjerg.

Huset skal opføres af, et af Danmarks største typehusfirmaer, nemlig Huscompagniet.

I forbindelse med opstart af boligdrømmen, har familien fornuftigt vis, været i kontakt med bank og advokat for at boligdrømmen blev startet på et solidt fundament, hvad angår økonomi og byggeprojektet i sig selv.

Her var det familiens advokat som opfodrede til at hyre en uvildig byggerådgiver ind på byggeprojektet således at man sikrede byggeriets korrekte tilblivelse, juridisk, teknisk og økonomisk.

Arkitektfirmaet Plysen Design, er hyret ind på opgaven som ekstern byggerådgiver.

Opgaven består af følgende:

 • Kontrol af overensstemmelse med kontrakter og projektmateriale til byggeriet.
 • Kontrol af tegninger og beskrivelse.
 • Vurdering af geoteknisk rapport. (herunder fastsættelse af sokkelkote)
 • Kontrol af bygherreleverancer
 • Gennemgangsmøde med typehusfirmaet, herunder gennemgang af materialevalg og detailløsninger.
 • Udarbejdelse af en eftersynsplan
 • Alm. byggefaglig tilsyn ca. 1‐2 gange hver 14 dage afhængig af intensivitet og eftersynsplan (kontrol af faglig korrekt udført arbejde) herunder tilsynsnotat.
 • Kontrolmåling på de konstruktioner der er ”bygherreønsker” og ud over standarden for typehuset.
 • Fotodokumentation af skjulte konstruktioner
 • Evt. kontakt direkte til entreprenøren i fald der er uoverensstemmelser.
 • Intern afleveringsforretning med bygherre (inden afleveringsforretning med typehusfirmaet)
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610