PROJEKTER / Erhvervsbyggeri info / Oversigt erhvervsbyggeri / Arrild privatskole - Arrild

Nyt multifunktionsrum til Arrild Privatskole

Arrild privatskole skulle stå for en renovering af skolens uudnyttet tagrum. Til opgaven var det nødvendigt at lave et ideoplæg og et dispositionsforslag til skolen, for at kunne visualisere ideen over for skolens private sponsorer og øvrige fonde.

Den fremtidige indretning byder på god udnyttelse af det eksisterende rum. Adgangsforholdende ændres ikke væsentligt. Trappegangen fra stueetagen renoveres i ny råhvid farve. Her hæves gulvet tilpasset ny gulvhøjde i multifunktionsrummet. Den udvendige trappe udskiftes med dels en ny ståltrappe, samt en elevatorlift til gangbesværede.
Rummet opdels hovedsageligt i wc, te-køkken, hyggeplads og et multifunktionsrum som også udgør størstedelen af arealet.

For at beholde æstetikken i det solide bygningsværk, har man efter arkitektens og bygherrens ønske bibeholdt den solide spærkonstruktion som primært består af 6 x 6” tømmer. Her har man endda tilføjet et “ikkebærende” bjælkelag som kompensation for det åbne loftrum som går helt til kip. Gavlvæggen har her fået tildelt større glaspartier i højden.
Dette skal sammen de nyetablerede ovenlysvinduer tilføje rummet en god mængede sollys, samt gøre rummet større.

I rummets østlige side har man valgt at placere et større ovenlysystem, hvor lysindfaldet kan reguleres med integrerede rullegardiner, alt efter hvor meget dagslys man har behov for. Generelt er rummets østlige side disponeret til spil, lej og hygge, hvorimod rummets midte mere skal fungere som et åbent arbejdst-rum til foredrag, møde eller spiseplads.

Sammenspillet mellem børn og voksne i multifunktions rummet skal være ligesindet og tilgodese alle parter som har interesse for stedet.

Fakta

Udført:           2003
Beliggenhed:  Skærbækvej 16 - Toftlund
Bygherre: Arrild Privatskole

Arkitekt: Peter Plysen

Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610