PROJEKTER / Ombygning info / Oversigt ombygning / Torvegade 120

Torvegade 120 – tilbygning

Torvegade 120 er en smuk murmestervilla fra 1926 i det centrale Esbjerg.
Parret Merethe & Jan har boet i huset i en længere årrække og har ønsket at forskønne huset med et overdækket indgangsparti, der byggestilsmæssigt høre til huset. Behovet for en entré, der var bedre proportioneret til huset, har længe været ønsket. Udfordringen var at få ansøgt om en byggetilladelse med dispensation for udvidelsen af den eksisterende beboelse rent bebyggelses-procentmæssigt (over 40 %) og afstandsmæssigt i forhold naboskel.
Arkitektfirmaet Plysen Design har skitseret trappehusprojektet, fortaget opmålinger og lavet et samlet ansøgningsmaterialet i det nødvendige omfang få at få tilladelsen på plads.
Projektet forventes afsluttet ultimo efteråret 2014.
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610